در صورتی که نیاز به سفارش ترجمه از روی مقاله و کتاب دارید، کافی است مقاله یا محتوای خود را برای ما ارسال کنید تا هزینه ترجمه کردن و احتمالا خلاصه سازی مقاله لاتین جهت آماده کردن ارائه پاورپوینت به شما اطلاع داده شود.